Hoe verloopt
het bouwproces van uw droomhuis?

De 6 stappen van uw bouwproces.

Om te beginnen, plannen we een kennismakingsgesprek waarin u vertelt over uw droomhuis, me laat weten of u een moderne woning verkiest dan wel een voorkeur heeft voor een landelijke stijl, de grootte van uw woning, welk budget u heeft enz. Op basis van deze informatie maak ik een prijsofferte. Heeft u misschien vragen over de bouwvoorschriften van de gemeente, dan nemen we deze samen door.

We maken van de gelegenheid gebruik om u enkele voorbeelden van woningen in de door u gekozen stijl te tonen en lichten onze manier van werken toe. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw droomwoning, geven we u een gedetailleerde vragenlijst mee met een reeks praktische vragen die u thuis rustig invult.

Zo gauw u beslist om met mij in zee te gaan, volgt een echt samenwerkingsgesprek waarin we de vragenlijst bespreken. We nemen een voor een alle kamers onder de loep. Zo moet ik bijvoorbeeld weten of er in de hal een trap komt, of er een open keuken komt, of de woonkamer een open haard krijgt, enz. Hoe gedetailleerder u deze lijst invult, hoe beter.

Tijdens dit gesprek ondertekenen we ook een Overeenkomst architect - opdrachtgever waarin alle taken die de architect moet verrichten, de prijs, betalingswijze enz. zijn opgesomd. Elke architect is immers bij wet verplicht vooraf een contract op te stellen.

Daarna bezoek ik het perceel en neem ik enkele foto’s om een idee te hebben van de oriëntatie en het reliëf van het terrein en van het algemene straatbeeld. Vervolgens loop ik langs bij de gemeente om me te vergewissen van de huidige bouwvoorschriften.

Dan is het tijd om op basis van de verzamelde informatie voorontwerpen te schetsen. Zo gauw deze klaar zijn, ontmoeten we elkaar en licht ik ze toe. U mag ze rustig thuis bekijken en aanpassingen laten aanbrengen tot het ontwerp helemaal naar wens is. Daarna wordt uw ontwerp op computer uitgewerkt. Ook in dit stadium zijn nog kleine aanpassingen mogelijk.

Eenmaal u het ontwerp heeft goedgekeurd, maak ik alle noodzakelijke formulieren klaar en dien ik de bouwaanvraag digitaal in. Na de indiening door de architect duurt het zo’n 75 à 105 dagen voordat de bouwvergunning wordt afgeleverd.

Intussen ga ik aan de slag met de uitvoeringsfase, die bestaat uit het opstellen van het lastenboek (voorschriften voor verwerking van materialen door aannemer) en van de meetstaat (bepalen van hoeveelheden materiaal die de aannemer nodig heeft) voor de aannemer. Op basis van deze informatie maakt hij immers zijn prijsofferte.

Nu is het tijd voor de aanbesteding en de contracten. Aan de hand van de prijsoffertes van verschillende aannemers maak ik een prijsvergelijking op, die we samen overlopen. U mag ook zelf een aannemer aanduiden en uiteindelijk beslist u met wie u wilt samenwerken. Daarna stel ik een overeenkomst op tussen u en de aannemer. Deze vermeldt de begin- en einddatum, de prijs, wijze van betaling, eventuele opmerkingen enz.

Tijdens de bouwwerken, de zogenaamde werffase, kom ik regelmatig langs voor de opvolging van de werf en dit in functie van de complexiteit van het project. Op het einde van de uitvoeringswerken vindt een oplevering van de werken plaats. … en dan is uw droomhuis klaar!